EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Трети конкурс: Възможности за финансиране

Кандидатстване за получаване на финансиране за разработване на проектни идеи с партньори от държавите донори - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия (seed money facility), мярка "А", в рамките на Третия конкурс на Програмата

Допустимите кандидати по Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП, които имат намерение да подадат проектно предложение в партньорство с организация/и от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) в рамките на Третия конкурс на Програмата, както и потенциални партньорски организации от страните донори, могат да подадат заявление по образец към Оператора на Програмата за получаване на средства (безвъзмездна помощ) за покриването на ограничен тип разходи, свързани с подготовката на съвместната проектна идея, в размер максимум до 1500 евро. Повече за мярката можете да прочетете в Насоките за кандидатстване за Третия конкурс или тук.

 

Крайният срок за подаване на заявленията изтече на 17 октомври 2014 г., 17:00 ч.

Заявление за кандидатстване за български организации

Образец на договор и приложения:
Финансова идентификационна форма
Декларация за "де минимис"
Образец на описателен отчет
Образец на финансов отчет


Кандидатстване за допълнително финансиране за проекти в партньорство с организации от държавите донори - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, мярка "Б", в рамките на Третия конкурс на Програмата

Български НПО и читалища, които в рамките на Третия конкурс на Програмата подават проектно предложение в партньорство с организация/и от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн, Норвегия (основен проект), могат да кандидатстват за получаване на допълнително финансиране в подкрепа на осъществяването на партньорски дейности в рамките на основния си проект. Максималният размер за търсеното допълнително финансиране при подаване на микро или малък проект е 3000 евро, а при подаване на среден проект – 5000 евро. Повече за мярката можете да прочетете в Насоките за кандидатстване за Третия конкурс или тук.

 

Заявленията се подават след подаването на основния проект в ЕСПУП с краен срок 18 ноември 2014 г., 17:00 ч.

 

Внимание: Заявлението може да бъде подадено само ако във формуляра за кандидатстване с основния проект сте попълнили данните за партньора/партньорите от страните донори.

Образец на заявлението за кандидатстване (заявлението в уеб-базирано и е публикувано тук само за информация)

Образец на договор и приложения:
Финансов отчет
Описателен отчет 


Финансиране на партньорски инициативи, насърчаващи сътрудничество със страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (мярка „Б.1“)

 

Български неправителствени организации, изпълняващи проект по Програмата за подкрепа на НПО в България (независимо по кой от трите конкурса), могат да кандидатстват за получаване на допълнително финансиране за осъществяване на инициативи, които биха допринесли за укрепване на сътрудничеството с държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Инициативите ще бъдат финансирани по Фонда за насърчаване на двустранните отношения на Програмата.

 

Повече за мярката можете да прочетете тук.

 

Образец на заявление за кандидатстване

 

Образец на Споразумение за допълнително финансиране по мярка "Б.1"и приложения:

Образец на описателен отчет

Образец на финансов отчет

 

Актуалните документи за кандидатстване по Мярка Б.1/Мярка С можете да намерите във Възможности за финансиране


EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC