EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Формуляри за кандидатстване

Формуляри за кандидатстване за третия конкурс за набиране на проектни предложения (18 септември – 18 ноември 2014 г.)

 

Формуляр за кандидатстване с микропроект извън ЕСПУП

(Този формуляр се попълва офлайн и се изпраща по пощата единствено от кандидати, които нямат възможост да подадат проект през Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП)

Формуляр за кандидатстване с микропроект

(Този формуляр е уеб-базиран и е публикуван тук за информация на кандидатите. Формулярът се попълва и подава след регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП)

Формуляр за кандидатстване с малък проект

(Този формуляр е уеб-базиран и е публикуван тук за информация на кандидатите. Формулярът се попълва и подава след регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП)

Формуляр за кандидатстване със среден проект

(Този формуляр е уеб-базиран и е публикуван тук за информация на кандидатите. Формулярът се попълва и подава след регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП)

Заявление за получаване на допълнително финансиране за проекти в партньорство с организации от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия)

(Този формуляр е уеб-базиран и е публикуван тук за информация на кандидатите. Формулярът се попълва и подава след регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП)

Заявление за получаване на безвъзмездна помощ за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия)

(Заявлението се попълва офлайн и се изпраща по имейл до Оператора на Програмата съгласно указанията в Насоките за кандидатстване)

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC