EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Насоки за кандидатстване

Третият конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП стартира на 18 септември 2014 г. и приключи в 17:00 ч. на 18 ноември 2014 г.

Насоки за кандидатстване

 

Актуализиран индикативен бюджет на Трети конкурс по тематични приоритети и видове проекти

Приложение I

Дефиниции

Приложение II

Често задавани въпроси

Приложение III

Указания за попълване и подаване на формуляр в ЕСПУП

Приложение IV

Указания за попълване на бюджет

Приложение V. Образци на декларации и документи във връзка с подаване на проект

Образец № 1. Бюджет на проекта

Образец № 2. Времеви график на проекта

Образец № 3. Декларация за допустимост на кандидата, потвърждаване съдържанието на проектното предложение и липсата на двойно финансиране

Образец № 4. Декларация за партньорство на български език

Образец № 4.1. Декларация за партньорство на английски език

Образец № 5. Формуляр за кандидатстване с микропроект извън ЕСПУП

Образец № 6. Формуляр за кандидатстване с микропроект

Образец № 7. Формуляр за кандидатстване с малък проект

Образец № 8. Формуляр за кандидатстване със среден проект

Образец № 9. Заявление за получаване на безвъзмездна помощ за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия)

Образец № 9.1. Заявление за получаване на безвъзмездна помощ за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) на английски език (попълва се от организации от държавите донори)

Образец № 10. Заявление за получаване на допълнително финансиране за проекти в партньорство с организации от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия)

Приложение VI. Образци на договори и общи условия

Образец № 11. Договор за безвъзмездна финансова помощ

Образец № 12. Общи условия към Договора за безвъзмездна финансова помощ

Образец № 13. Общи изисквания към Партньорите по проекти

Образец № 13.1. Общи изисквания към Партньорите по проекти на английски език

Образец № 14. Договор за безвъзмездна помощ във връзка с разработване на проектна идея с партньори от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия)

Образец № 14.1. Договор за безвъзмездна помощ във връзка с разработване на проектна идея с партньори от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) на английски език

Образец № 15. Допълнително споразумение във връзка с получаване на допълнително финансиране за проект в партньорство с организация/и от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия)

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC