EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Начало

 

Добре дошли на страницата на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство!

 

В рамките на трите конкурса за набиране на проектни предложения бяха финансирани 454 проекта на обща стойност 10 067 242 евро. Информация за финансираните проекти по тематични области можете да прочетете в Резултати, както и в рубриката Събития и продукти.


Напомняме, че срокът за кандидатстване за финансиране на партньорски инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори (мярка Б1/measure C) изтича на 30 септември 2016 г. Подробности за мярка Б1, както и образци на заявленията за кандидатстване и отчитане можете да намерите в секция Възможности за финансиране.

 

Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната.
  
Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България е Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”. 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org
Powered by Sirma Solutions GSC