EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Начало

 

Добре дошли на страницата на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство!

 

Програмата за подкрепа на НПО в България за финанцсовия период 2009-2014 г. приключи. Между 2012 – 2016 г. Програмата подкрепи 454 инициативи. Те бяха реализирани от 387 неправителствени организации. Общият брой на организациите, работили в партньорство е 618, като сред тях имаше държавни институции и общини, бизнес организации, университети и училища. За същия период бяха подкрепени и 53 двустранни инициативи със страните донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).

 

Информация за финансираните проекти по тематични области можете да намерите в Резултати, както и в рубриката Събития и продукти. Информация за други дейности по Програмата можете да намерите в рубриката Програмна дейност .


Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната.

  
Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България е Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”. 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org
Powered by Sirma Solutions GSC