EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/1324

Oрганизация: Фондация "Съпричастие"

Партньори:
Асоциация на невиждащите есперантисти в България, България

Име на проект: Език на толерантността

Вид: Микро проект

Сума по договор: 4972.74 (EUR)

Описание:

Хората с увредено зрение имат ограничен достъп до информация поради сензорния дефицит. Те имат нужда от адаптирани информационни материали, както и да преминат специфично обучение за познаване на своите права и за ползване на международния език Есперанто. За целта ние ще организираме 5-дневен семинар за 10 незрящи и 10 доброволци, които ще се запознаят с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, европейските програми и проекти и ще усъвършенстват знанията си по Есперанто, чрез езиково обучение, предоставено от партньора по проекта. В резултат на този семинар ще се повиши капацитетът на хората с увреждания сами да защитават правата си, да контактуват с хора от цял свят без езикова бариера и да се разпространяват взаимоотношения на толерантност към различните, разбирателство и междукултурен диалог. Познавайки възможностите на проектното финансиране, участниците в проекта ще могат да планират собствени инициативи в социалното предприемачество и в сферата на гражданското общество.


Резултати:

Настоящият проект бе необходим, за да запълни ограничения достъп до информация на незрящите, чрез адаптиране на информационни материали и провеждане на семинар за запознаване с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, възможностите на европейските фондове и програми за финансиране на проекти както за собствена стопанска дейност, така и за работа в областта на гражданското общество и за повишаване на знанията по международния език есперанто, който им позволява да общуват и споделят своите идеи, да намират съмишленици в страната и чужбина, да разпространяват език на толерантност към различните. Участниците (10 млади незрящи и 10 доброволци) в обучението по проекта придобиха нови знания и умения в областта на човешките права, есперанто и финансирането по европейски програми.  Бе повишено тяхното самочувствие и увереност в собствените им възможности сами да защитават правата си, да създават нови контакти и да бъдат по-инициативни и в областта на човешките права, и за себереализацията си в различни проекти. Притежаването на адаптиран вариант на Конвенцията на ООН и познаването й позволява на тези хора сами да търсят нужната им информация и да отстояват своите права пред съответните власти, както и да помагат на други хора от обкръжението им.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC