EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/1823

Oрганизация: Сдружение "Младежки инициативи за развитие и диалог"

Име на проект: "Не" на насилието в училище

Вид: Микро проект

Сума по договор: 4903.90 (EUR)

Описание:

Нуждата от настоящия проект възниква от един от най-важният и наболял проблем в днешни дни, а именно - повишената агресивност сред децата и подрастващите. Основната цел на проекта е превенция на насилието между децата в училище и формиране на безопасна училищна среда. Специфичната цел на проекта е да допринесе за възпитанието и мотивирането на учениците от 4 училища, да споделят проблемите и чувствата си, да владеят гнева си, да мислят преди да действат и да търсят алтернативни решения на своите проблеми - без конфликти и агресия. За разрешаване на посочения проблем настоящият проект намира решение, чрез провеждане на неформално обучение на ученици от 4 учебни заведения на територията на община Кърджали, да снижи прага на агресивност у децата. Като резултат от това ще бъде формирано положително отношение у тях, толерантност, добронамереност и уважение към другия. Целевата група по проекта са 160 деца на възраст от 7 до 10 г.


Резултати:

Нуждата от настоящия проект, възникна в резултат на един от най-важните и наболели проблеми в днешни дни, а именно повишената агресивност сред децата и подрастващите. Така, основната цел на проекта беше превенция на насилието между децата в училище и формиране на безопасна училищна среда. В допълнение на това, проектът целеше да допринесе за възпитанието и мотивирането на учениците от 4 училища, да споделят проблемите и чувствата си, да владеят гнева си, да мислят преди да действат и да търсят алтернативни решения на своите проблеми - без конфликти и агресия. В изпълнението на проекта взеха активно участие 160 деца на възраст между 7 и 10 г. Децата участваха активно в проведените 16 открити урока и конкурс за най-добра детска рисунка. В края на всеки един от уроците, децата изказваха своята радост от това, което са разбрали, както и съчувствие към всяко дете, което е било подложено на тормоз. Осъзнаване важността на проблема, разбиране какво причиняват на другите със своите действия и думи, накара нашите участници да погледнат с други очи на децата около тях. За повече информация: www.mird-bg.net. 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC