EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/1751

Oрганизация: НПО "Сдружение с нестопанска цел - Пирин ТВ"

Име на проект: Въвеждане на урок по демокрация в българските училища

Вид: Среден проект

Сума по договор: 21738.34 (EUR)

Описание:

Чрез своя проект НПО „СНЦ-Пирин ТВ” цели да допринесе за възпитаването на младото поколение в хуманност, демократични ценности и гражданско съзнание, с което да допринесе за силно гражданско общество в България. Проектът инвестира в образованието чрез създаване на интерактивен образователен филм, с активното участие на младото поколение. Предвиждат се серия от атрактивни дейности - видео интервюта, създаване на филм и представянето му сред младежите в училищата. Проектът ще допринесе за активизиране на младото поколение, ще събуди гражданско поведение, хуманност и ще допринесе за бъдещо силно гражданско общество.


Резултати:

Необходимост от силно гражданско общество и възпитаване на младото поколение в хуманност и демократични ценности беше импулсът, който породи настоящия проект. Сдружението допринесе за засаждането на дълбоки корени на демократични ценности сред младото поколение, което да допринесе за бъдещо силно гражданско общество (директно обхванати и повлияни бяха над 600 младежи). Всички те повишиха познанията си за Холокоста, гражданските права, важността от активно участие и защита на човешките права, както и всички те споделиха, че са положително повлияни да се включват по-активно в различни граждански инициативи. Проектът остави дълбок отпечатък върху младежите, които взеха участие в изпълнението. Всички те споделиха, че са положително повлияни да се включват по-активно в различни граждански инициативи. Създаването на иновативния образователен филм, посветен на спасяването на българските евреи по време на Втората световна война (https://www.youtube.com/watch?v=K1KTX1R0-Sw) с активното участие на младото поколение, който е достъпен, интересен и въздействащ за младите, е едно от  най-важните постижения за проекта. Създаденият филм получи одобрението на 100% от анкетираните младежи, сред които бе излъчен.  Основните участници в проекта са: младежи (над 600); експерти историци и учители по история, журналисти, изследователи, представители на местните власти; еврейското малцинство в България (над 10 представители); представители вземащите решения, на образователните институции, служители в публичната администрация (над 5). За повече информация: http://pirintv.com/civil.lesson.bg.php

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC