EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/1429

Oрганизация: Политологичен център

Партньори:
Фондация „Институт за креативни граждански стратегии”, България

Име на проект: ДА ОТГЛЕДАШ КСЕНОФОБ (застъпническа кампания за толерантно образование)

Вид: Среден проект

Сума по договор: 36278.74 (EUR)

Описание:

Колко са образите на хора в инвалидни колички, на представители на различни етнически групи или субкултурни общности, които присъстват на страниците на българските учебници? Проблемът за методите на възпитание в ценностите на толерантност към различието е предмет на повишено обществено внимание през последните години. Въпреки това, дори и бегло разлистване на българските буквари и читанки показва, че първата среща на децата ни с официално „нормалното” в света изключва различните. Необходимостта от настоящия проект е продиктувана от отсъствието на систематична насоченост към началния етап на образование като решаващ за усвояване на толерантно отношение към различните в обществото. Проектът има за цел да повиши публичното внимание и да инициира конструктивен диалог с вземащите решения и заинтересованите страни за нуждата от провеждане на реформи в държавните образователни изисквания и законодателството. В проекта вземат пряко участие 30 ученици, 20 учители, 10 експерти по образование от гражданския сектор и академичните среди и 10 вземащи решения. Проектът ще представи обосновани и аргументирани препоръки за промяна на единните държавни изисквания по посока на повече толерантност в образованието.


Резултати:

Проектът  беше необходим  в отговор срещу наличието на остри расистки и дискриминационни послания във визуалното и текстово съдържание на български учебници и учебни помагала за начален курс. Целта беше да бъдат изобличени ксенофобските „уроци” в българските учебници чрез сравнение с учебници от други европейски страни и да бъде проведена застъпническа кампания, промотираща ценностите на толерантността и интеркултурния диалог. Резултатите от проекта надхвърлиха първоначално поставените цели. Чрез ангажиране на други НПО, работещи в сферата на човешките права и образованието, екипът на проекта успя да изработи и разпространи препоръки за публични политики в сферата на образованието, които да се противопоставят на ксенофобията, расизма и дискриминацията. В момента текат консултации с МОН за устойчиво институционализиране на тези препоръки. Очакваният резултат беше посланията на проекта да достигнат до всички заинтересовани страни – вземащи решения, учители, ученици, родители, медии и т.н. Публичната кампания на проекта надмина първоначално заложените индикатори. Бяха проведени изследвания, които бяха отразени в доклади по проекта, разпространени на публични събития и чрез електронни медии. Устойчивостта на резултатите ще се гарантира чрез трайно институционализиране на предложените публични политики – интегрирането им в съответните наредби на МОН. За повече информация и достъп до докладите: https://toleranteducationbg.wordpress.com/

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC