EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/1332

Oрганизация: Фондация "Джендър образование, изследвания и технологии"

Партньори:
Reform – ressurssenter for menn, Норвегия

Име на проект: Насилие в романтичните приятелства - скритото лице на нарушаването на човешките права на тинейджърите

Вид: Среден проект

Сума по договор: 42844.67 (EUR)

Описание:

Насилието в романтичните отношения на тийнейджърите е пренебрегван проблем в България, а моделите на поведение, предразполагащи към насилие се формират основно в тази възраст. Затова информирането и превенцията са ефективни именно тогава, тъй като в именно в тийнейджърска възраст младежите се учат да формират отношения между половете. Основна цел на проекта е да насърчи приемането на демократични ценности сред младежите, като свърже защитата на правата на човека и по-конкретно на правото на живот без насилие с превенцията, чрез изграждане на умения сред 1000 младежи, които сами да се включат в решаването на проблема като го интерпретират през своята гледна точка и превърнат в ефективен инструмент за кампания за повишаване на чувствителността сред връстниците си. Проектът ще обогати изследванията по проблема за насилието в романтичните връзки на младежите и ще допринесе за изграждане на капацитет за превенция сред самите младежи. Проектът се изпълнява в партньорство с норвежката организация REFORM с многогодишен опит в работата с младежи. Това ще обогати методите за превенция на насилието в интимните приятелства сред българските младежи.


Резултати:

Насилието в романтичните отношения на тийнейджърите е пренебрегван проблем в България, а моделите на поведение, предразполагащи към насилие се формират основно в тази възраст. Целта на проекта е да насърчи приемането на демократични ценности от младежите, като свърже защитата на правата на човека и по-конкретно на правото на живот без насилие с превенцията, чрез  изграждане на умения сред младежите, така че те сами да се включат в решаването на проблема като го интерпретират през своята гледна точка и превърнат в ефективен инструмент за кампания за повишаване на чувствителността сред връстниците си. Потвърди се очакването на екипа на проекта, че разработването на инструменти с участието на целевата група ще доведе до по-чувствителна и устойчива промяна в нагласите на младежите, като промяна беше констатирана и в поведението на преките участници и в мотивацията им за по-нататъшно разпространение на идеите на проекта. Разработени бяха 10 броя визуални инструменти и 5 броя тематични информационни материали, които бяха разпространени сред повече от 10 000 младежи в цялата страна. Проведено беше обучение на обучители на връстници  сред 40 момчета (съвместно с норвежките партньори), които от своя страна проведоха 69 обучителни сесии сред свои връстници и обучиха близо 2000 младежи. 5 училища организираха разнообразни седмични кампании под надслов „В любовта няма насилие“, а по време на финалната конференция учители и ученици споделиха ценния си положителен опит от работата по проекта и свидетелстваха за положителна промяна в атмосферата на училищата. Поне 2000 родители също станаха съпричастни на идеите на проекта чрез тематични родителски срещи или благодарение на общуването с децата си. С помощта на норвежкия партньор ДОИТ разработи програмите за обучение на връстници и с прякото участие на норвежките експерти проведе и обучението на 40 момчета и 10 възрастни. За повече информация: http://www.gert.ngo-bg.org 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC