EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/1667

Oрганизация: Сдружение "Европейски граждани"

Партньори:
40 СОУ "Луи Пастьор", България

Име на проект: Моят глас

Вид: Малък проект

Сума по договор: 14283.38 (EUR)

Описание:

Проект „Моят глас” предлага иновативен подход към повишаване информираността за правата на гражданите сред учениците от 40 СОУ „Луи Пастьор”, гр. София. Според Годишния доклад на Българския хелзинкски комитет за 2013 г. за човешките права у нас "В повечето сфери на правата на човека в България през 2013 г. се наблюдаваше застой, докато в други – системни и сериозни нарушения". Затова чрез лекции на представители на БХК и Европейките информационни центрове учениците от 40 СОУ "Луи Пастьор" ще научат повече за правата на човека и гражданите на ЕС и ще заснемат видеоматериали по темата, онагледявайки ги с лични истории на хора с нарушени права у нас. Видеоматериалите ще бъдат събрани във филм, който ще бъде публикуван на сайта на проекта и в социалните мрежи и ще се предостави за ползване на МОН и Инспектората по образование с предложение да бъде разпространен в училищата в страната. Партньорът по проекта (40 СОУ "Луи Пастьор") ще предостави кабинети за обучение на целевата група и ще организира учениците, които ще участват в проекта. На партньора ще се разчита и за осъществяване на връзка с родителите на учениците, за да бъдат активно привлечени към проекта.


Резултати:

Проектът беше необходим, за да идентифицира, повиши информираността и допринесе за ограничаване на случаите на нарушения на права на гражданите сред ученици. Според Годишния доклад на Българския хелзинкски комитет за 2013 г. за човешките права у нас „В повечето сфери на правата на човека в България през 2013 г. се наблюдаваше застой, докато в други – системни и сериозни нарушения”. В изпълнение на своите цели проектът постигна: (1) повишаване на знанията на 120 ученици от 40 СОУ за правата на гражданите след реализиране на 10 лекции; (2) повишаване на знанията и разпространение на информация за правата на гражданите сред целевата аудитория на проекта, включително и широката публика, чрез реализирането на филм по темата, публичното му представяне и разпространение; (3) представяне на конкретни случаи на хора с нарушени права у нас; (4) превенция на нарушения на правата на човека у нас чрез повишаване на информираността на учениците по темата. Най-важните резултати от изпълнението на проекта, според екипа на проекта, се състоят в информирането и образоването на подрастващото поколение по темата, така че да се допуска нулева толерантност към нарушенията на човешките права. Постигната е устойчива промяна в съзнанието на участвалите в проекта младежи, които се сблъскаха лично със съдбите и лицата на хора с нарушени права у нас. За повече информация: http://www.moyat-glas.org.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC