EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/1676

Oрганизация: Фондация "Дарик"

Партньори:
Български хелзинкски комитет, България

Име на проект: "Дай ми правото!" - реализация на седмични антидискриминационни предавания по Дарик радио и провеждане на радиожурналистически стажове за роми и други целеви групи

Вид: Малък проект

Сума по договор: 28193.13 (EUR)

Описание:

Необходимостта от широк и постоянен публичен дебат за човешките права е водещото основание за осъществяване на проекта „Дай ми правото”. Целта на проекта е да насърчи демократичните ценности, като популяризира основните човешки права. Проектът предвижда излъчване на 36 предавания на анти-дискриминационна тематика в ефира на Дарик радио и публикуването им в сайта Дарик нюз, както и провеждане на 5 журналистически стажа за роми и представители на други целеви групи, по време на които стажантите да придобият умения за работа в радиожурналистиката. Партньорите от БХК допринасят с широката си експертиза в областта на правата на човека и с актуалните развития в правозащитната сфера; партньорът също така допринася с контакти с представители на заинтересовани групи –държавни власти, НПО.


Резултати:

Проектът „Дай ми правото!” е разработен в отговор на нарастващата вълна на дискриминация по отношение на уязвимите групи в България. Целта на проекта е да осигури глас срещу широко разпространените националистически и ксенофобски настроения. Излъчените в ефира на Дарик Радио 36 едночасови предавания, успяха да информират широката публика за състоянието на човешките права в страната ни и повишиха разбирането за безусловната необходимост от  зачитането на тези права. Съдържанието на предаванията беше разработено в съответствие с неотложните въпроси за правата на човека. Темите бяха избирани след консултация между партньорите, като се взимаха предвид настоящите, неотложни проблеми свързани с правата на човека. Един от важните резултати, е по-високото ниво на информираност на публиката на Дарик Радио и Darik News за проблемите с правата на човека. Рубриката регулярно разясняваше  за неизпълнените ангажименти от страна на държавата спрямо уязвимите групи и информира слушателите за нужните действия и политики от страна на институциите в защита на накърнените права на бежанци, роми, деца в институции, психично болни, хомосексуални и др. Поредицата имаше за цел, преди всичко да допринесе за формиране на толерантно отношение към различията. Друг устойчив резултат е и фактът, че на петима стажанти бе дадена възможност да навлязат в журналистическата професия, работейки като нещатни репортери в Дарик Радио. Този опит допринесе за личностното развитие на стажант репортерите. За повече информация: http://www.darioradio.bg 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC