EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/1204

Oрганизация: ТЕАТЪР ЦВЕТЕ

Партньори:
Балканска агенция за устойчиво развитие, България

Име на проект: В ЗАЩИТА НА НАШИТЕ ПРАВАТА

Вид: Среден проект

Сума по договор: 36074.96 (EUR)

Описание:

Образователната система не подготвя младежите за извършването на промените, от които се нуждае обществото ни. Социално незрели и безпомощни, те живеят в страхове, пораждащи ненавист към непознатото и различното.Предлагаме разработване на програма за насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека чрез драма и театър техники; тренинг на 50 педагози за прилагането й, тестване в 16 столични училища сред 1200 ученици в среден курс и издаване на 200 обучителни пакета за педагози с методично ръководство и визуален материал, позволяващи мултиплициране на проекта. Емоционалното включване в обследван казус, каквото арт техниките провокират, предизвиква емпатия с човека, чийто казус обследваме. Младите хора се мотивират за реално участие в разрешаването му и се обучават за активно включване в социалния живот. Ограничаването на расизма, ксенофобията и нетърпимостта в обществото стават естествена последица. Резултатите ще представим на  интерактивна конференция.


Резултати:

Наличието на социална безпомощност е причина за появата на страхове от непознатото. Те, от своя страна, пораждат ненавист към различните. Следователно, целта на нашия проект бе да допринесе за ограничаване на расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото чрез популяризиране и защита на основните човешки права. В рамките на проекта бяха обогатени методите на работа на 48 педагози от 20 училища и 2 от НПО с ефективни арт и драма техники за преподаване на Конвенцията за правата на детето. Програмата за преподаване на Конвенцията бе тествана с около 800 ученици в 20 училища. Устойчивостта на резултатите от проекта ще се осигури с подкрепата на новия закон за образованието, който създава по-големи възможности за включване на НПО в образователния процес, което при вече изграденото доверие и желание за сътрудничество, ще създаде възможност за продължение на процеса. За повече информация:  http://theatretsvete.eu/?page_id=2615

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC