EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/653

Oрганизация: Обединени младежки съвети

Партньори:
Сдружение на младите психолози в България "4- ти Април", България

Име на проект: Живите книги

Вид: Малък проект

Сума по договор: 19484.99 (EUR)

Описание:

Проектът, и предлаганите от нас методи за изпълнение, са насочени към популяризиране и осъзнато приемане на демократичните ценности, правата на човека и в частност на хората от специфични, стигматизирани общности. С избрания от нас иновативен метод на "Живите библиотеки" се стремим да ограничим расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото. За да постигнем целта на проекта ще бъдат изготвени печатни материали-наръчник за нуждите на интерактивните тренинг обучения. Ще бъдат обучени 120 студенти от университетите в Пловдив и Благоевград, проведени индивидуални мотивационни сесии и обучения на т.н. "живи книги". В резултат на което ще бъдат проведени 4 дни за четене на "живите книги". Основната целева група са т.н. "читатели" (студентите). Другата целева група са т.н. "живи книги". Това са хора: от различен етнически произход, бежанци, хора от сексуалните малцинства; хора с влошено психично здраве; бивши затворници. Минималният брой на тази целева група предвиждаме да е 12 души. Партньорската организация (Сдружение на младите психолози в България "4- ти Април") участва с четирима местни сътрудници. Ще подпомагат процеса, като участват в подготовката за провеждане на дните за четене; ще изпълняват ролята на „библиотекари“ по време на четенето на „живите книги“; ще съдействат при оценката и обратните връзки от участниците в проекта.


Резултати:

Проектът отговаря на необходимостта от разбиране и търпимост, спрямо различните, специфични малцинствени групи в обществото. С избрания иновативен метод на "Човешка библиотека" проектът се стремим да ограничи расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото. Създадоха се стандарти за прилагане на този метод в България, след като организацията получи разрешение от Human Library Organization. Бяха привлечени и мотивирани да участват 30 представители на малцинствени групи, спрямо които има изградени различни предразсъдъци и стереотипи /т.н. живи книги/. Другата основна целева група е на студентите, които в проекта и в метода са хората, които имат любопитство и осъзната потребност да развиват своите социални компетентности. След проведените информационни кампания бяха сформирани 4 групи с общо 120 студенти от ПУ „Паисий Хилендарски, МУ – Пловдив, УХТ  - Пловдив, ЮЗУ „Св. Неофит Рилски“ Благоевград, АУБ. Основна дейност беше проведените 4 дни за четене. Събитията бяха осъществени по всички изисквания на „Human library”. Бяха проведени общо 13 сесии. Всички заглавия в каталозите бяха добре подбрани и изпълниха задачата си да провокират предразсъдъците. Преведените материали и натрупаният опит ни дават основание да вярваме, че методът може да бъде въведен в учебните програми още в предучилищна възраст. Методът беше възприет и се прилага в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Социална антропология“. Прилагането му подсилва мисиите на различни НПО да защитават активно правата на своите целеви групи (Съюз на инвалидите, ЛГБТ и др.). За повече информация: www.thelivingbooksbg.com 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC