EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/1263

Oрганизация: Гражданско сдружение право на избор

Име на проект: Втори дом

Вид: Малък проект

Сума по договор: 17500.89 (EUR)

Описание:

Проектът e в отговор на потребността на чужденците, настанени в центровете за временно настаняване към ДАБ в кв. Враждебна, гр. София да познават гражданските си права и механизмите и реда, по който могат да се включат в образователната система, което ще допринесе значително за тяхната интеграция. Сформирането на три групи от деца бежанци в ученическа възраст (7-18 години), които в продължение на проекта ще изучават български език, както и ще преминат през редица работилници и посещения на културни и исторически обекти, ще допринесе за приобщаването им към българското общество чрез повишаване на знанията по български език, култура, история. В тези групи ще бъдат включени 60 деца от центъра за временно настаняване в кв. Враждебна. Целта на този проект е минимум 60 деца-бежанци да бъдат обучени по български език и да преминат през специализиран модул за културна, образователна и гражданска адаптация. Интеграцията на бежанците е един от показателите за демократизирането на обществото.


Резултати:
Дейностите, заложени в проекта, са в отговор на потребността на чужденците, настанени в центровете за временно настаняване в гр. София да познават гражданските си права, както и механизмите, и реда, по които могат да се включат в образователната система, което би допринесло значително за тяхната интеграция. Сформирането на три групи от деца и младежи бежанци на възраст от 7 до 18 години, които в рамките на проекта изучаваха български език и преминаха през редица работилници и посещения на културни и исторически обекти, допринесе за приобщаването им към българското общество чрез повишаване на знанията им по български език, култура, история. В рамките на проекта бяха назначени 2 екипа от преподаватели и помощник-преподаватели по български език, които провеждаха заниманията с децата-бежанци, а също и експерт и консултант по културна и образователна адаптация. В проведените занятия и общо 225 учебни часа са присъствали 508 деца и младежи от РПЦ „Военна рампа“ – първи курс /7-11 години – 321 и 12-18 години – 187/, 406 деца и младежи от РПЦ „Военна рампа“ – втори курс /7-11 години – 302 и 12-18 години – 104/ и 371 деца и младежи, РПЦ „Овча купел“ – трети курс/ 7-11 години – 173 и  12-18 години – 198/. Създаденият и разпространен Наръчник за културна и образователна адаптация на деца-бежанци служи като база за бъдещи обучения на представители от общността и в други центрове за временно настаняване на чужденци в България. За повече информация: 
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-Second-Home-Project-788932627812828/?ref=hl.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC