EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/907

Oрганизация: "Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи"

Партньори:
Фондация АРТИСТ, София, България

Име на проект: Джендър клубове за Форум театър в малките градове

Вид: Малък проект

Сума по договор: 16810.86 (EUR)

Описание:

Равнопоставеността между половете е демократична ценност, която въпреки законовото уреждане, в малките общности съществуват традиционни нагласи за пренебрегването й. Това е тема, която не се обсъжда широко и наше проучване установи нарушаване на гражданските и човешки права на жените, поради липса на информация, предразсъдъци и обществени поведения. Целта на проекта е да бъдат преодолени нагласите за пренебрегване на джендър равенство сред младите хора в училищна възраст в малките градове-общински центрове в област Плевен. Ще бъде разработена методология за информиране и неформално обучение на целевата група, чрез дискусионния метод Форум театър, ще бъдат обучени 30 младежи от 10-те гимназии в тези градове, за да прилагат я практиката. Ще бъдат създадени джендър клубове във всяко едно училище, които устойчиво ще разпространяват информация, провеждат дискусии и обсъждат проблемите свързани с равнопоставеността на половете.


Резултати:

Въпреки законово и нормативно уреденото джендър равенство, в общностите на най-малките населени места съществуват нагласи и предразсъдъци, които нарушават гражданските и човешки права по полов признак. Наше проучване установи, че съществуват все още нагласи към незачитане равнопоставеността между половете, прояви на насилие и незачитане на основни човешки права, липса на обществена чувствителност към тях и неинформираност, която се отразява в начина на живеене. Така, целта на проекта бе да се преодолеят нагласи за пренебрегване на джендър равенство сред младите хора в училищна възраст в малките градове-общински центрове в област Плевен. В резултат на проекта, в малките градове беше открита дискусия по проблемите на равнопоставеността и защитата на човешките права, основани на полов признак. Младите хора преодоляха унаследените, традиционно патриархални предразсъдъци по отношение на социалната роля на жената. Чрез създадените по проекта 10 младежки клубове, на младите хора бяха делегирани права и отговорности да организират самостоятелно не само дискусии, но и други младежки инициативи. В проектните дейности бяха привлечени над 600 млади хора от 10 населени места. Обучени бяха 30 младежки лидери от местните общности, които самостоятелно, с подкрепата на водещата организация и ръководствата на 10-те гимназии продължават да организират младежки дейности, с активното участие на техните връстници. Разработената методология за дискусии по джендър-теми, с инструментите на модела „Форум-театър”, беше предоставена и на други организации, както и на местните читалища.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC