EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/1023

Oрганизация: Български хелзинкски комитет

Име на проект: Насърчаване на основните права на хората с психични разстройства в България: Застъпничество за качествена деинституционализация и осигуряване на качествена грижа в специализирани институции и алтернативи в общността

Вид: Среден проект

Сума по договор: 47062.48 (EUR)

Описание:

Проектът е необходим заради привидността на реформата в грижата за лица с психични разстройства, която в някои институции се изчерпва с подобряване на материалните условия и пренасяне на институционалния модел на грижа в разкриващи се нови алтернативи. Проектът изследва хода на реформата в грижата за лица с психични разстройства. БХК ще инициира кампании за законодателни/структурни промени, които да постигнат осигуряване на качествена грижа за целевата група, ще се ангажира в стратегически дела и международно застъпничество пред договорни органи в системата на ООН. Проектът ще стимулира подобряване на състоянието на правата на лицата с психични разстройства. На базата на разработените критерии за качеството на  услугите, ще се мониторира тяхното спазване по места, като превенция срещу нечовешко и унизително отнасяне. Проектът цели да стимулира процеса на реална деинституционализация и допринесе за промяна в правния статут на потребителите на социални услуги. От резултатите ще се възползват 4000 лица в институции и 1300 лица в резидентни услуги в общността.


Резултати:

През 2013-14 г. БХК проследи промяната в грижата за деца в ДМСГД и констатира, че за значителна част от тях няма съдържателна промяна. Това наложи да се провери дали същото се случва и за възрастните с психични увреждания, изведени от големи институции в по-малки резидентни услуги, както и какви са условията в институциите, в които продължават да бъдат настанявани потребители. Така, проектът имаше за цел да изследва хода на реформата в грижата за лица с интелектуални затруднения и психични разстройства в специализираните институции и алтернативи от резидентен тип в общността чрез регистриране, мониторинг и докладване на специфични нарушения на правата на човека и формулиране на препоръки за реформа. Наблюдението на алтернативните услуги показа, че само някои от тях постигат необходимия качествен ефект за потребителите. Новите услуги бетонират институционалния модел на грижа. БХК представи на застъпнически инициативи, вкл. и в МТСП извода си, че истинска реформа в политиките за грижа за възрастните хора с психични заболявания и интелектуални затруднения все още не се е състояла. Информационната дейност от тази затворена система повдигна темата за обсъждане пред различни заинтересовани участници. Анализът „Неслучващата се деинституционализация на лицата с психични разстройства в България“ представи на отговорните държавни институции външна експертна оценка за институциите и алтернативните услуги и ефекта на деинституционализация върху потребителите. Изследването обхвана качеството на грижа спрямо 4013 потребителя в 40 специализирани институции и 81 алтернативи от резидентен тип, вкл. и чрез лични интервюта насаме с тях. По проекта се изработи и застъпнически филм, озаглавен „Лилавата къща“, който може да се гледа тук https://www.youtube.com/watch?v=gTX6bNUGFks

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC