EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/1189

Oрганизация: Сдружение "Европейски пространства 21"

Партньори:
Регионален исторически музей - Русе, България
Регионален исторически музей - Шумен, България
Регионален исторически музей - Варна, България

Име на проект: Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности - гарант срещу омразата в обществото

Вид: Среден проект

Сума по договор: 34538.98 (EUR)

Описание:

Темата за Холокоста е изпитание за всяко общество. В България днес се засилват езикът на омразата и ксенофобията, на база на популизъм и размити ценности. Проектът цели да допринесе за ограничаване на расизма, ксенофобията и словото на омразата чрез съхраняване на местната културна памет и въвличане на млади хора. Проектът предвижда: проучване сред еврейските общности и дигитализация, мобилна изложба в музеите на Русе, Шумен и Варна, сборник, дискусии, образователен модул и конкурс за есе. 300 ученици и 100 преподаватели от средни училища в Северна България, 100 представители на еврейските общности, музейни специалисти и посетители на музеи ще се възползват от резултатите. Проведените дейности насърчават младите хора да осмислят темата за Холокоста през призмата на толерантността и противодействието на омразата. Партньори по проекта са регионалните музеи в Русе, Шумен и Варна. Те са домакини на мобилната изложба, дискусиите и образователния модул, съорганизират провеждането на теренното проучване.


Резултати:

Темата за Холокоста е изпитание за обществото. Имаше нужда чрез примера на съхранената и валоризирана местна памет за еврейските общности да привлечем млади хора към дебат за Страданието и Спасението. За пръв път в България беше проведено теренно проучване сред еврейските общности по създадена методология за дигитализация. Резултатите бяха популяризирани сред целевите групи, използвайки партньорите музеи като медии и агенти за промяна. Теренното проучване се проведе сред 30 представители на еврейските общности под формата на видеоинтервюта със средна продължителност 60 минути всяко. Реализира се мобилна изложба в Русе, Шумен, Варна и София с над 3500 посетители, и в резултат на изложбата се публикува и разпространи неин двуезичен каталог сред 50 институции и организации в България и по света. Изготви се образователно-дискусионен модул с участието на 350 ученици, като паралелно с това  се проведе конкурс за есе с 34 участници. Изготви се и се разпространи научен сборник сред аудитория от над 240 преки зрители и над 50 институции в България и по света. В края на този проект оставаме с убеждението, че проучването на еврейските общности по нашата методология, въпросник и аудиовизуална технология, е уникално за България. За повече информация и достъп до всички продукти по проекта: www.pametta.com 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC