EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/755

Oрганизация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньори:
Фондация "Асоциация Анимус", България

Име на проект: „Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора”

Вид: Среден проект

Сума по договор: 43647.51 (EUR)

Описание:

Домашното насилие е широко разпространен проблем в България. През 2012 год. експертите на ФДА са консултирали 202 лица, а през 2013 год. – 208. То засяга основно жените, възрастните хора и младежите (целеви групи на проекта): правото им на живот, на телесен, психически и емоционален интегритет, на недискриминация и равнопоставеност. Цел на проекта: повишаване на информираността на целевите групи и защита на основните им права. За реализиране на целта са предвидени: осигуряването на правна помощ на 200 лица; водене на 30 дела на национално, регионално и международно ниво; организиране на интерактивни информационни сесии с участието на 120 жертви на домашно насилие; провеждане на два семинара за обмяна на опит; организиране на три обучения на социални работници; организиране на две дискусии със студенти от Пловдивски университет «Паисий Хилендарски». Партньор по проекта е Фондация Асоциация „Анимус. С оглед наличието на Учебен център и експертиза, ФАА ще допринесе за ефективното изпълнение на проекта.


Резултати:

Проектът беше подготвен така, че да отговори на изискванията на лицата, пострадали от домашно насилие, които бяха заявили нуждата си от юридическа, психологическа и социална подкрепа. Необходимо беше и обучение на лицата, ангажирани с прилагане на законодателството за защита от домашно насилие. Благодарение на дейностите по проекта беше осигурена подкрепа на жертви на домашно насилие в област Пловдив и бяха обучени над 100 специалисти (представители на съда, полицията, прокуратурата, социалните служби, психолози и НПО) и 50 студенти, които прилагат нормите, засягащи това явление, които в бъдеще да осигурят устойчива промяна в нагласите на работещите в сферата на домашното насилие. Най-важните резултати по проекта включват високия брой пострадали от домашно насилие, които получиха навременна и адекватна, качествена правна и психологическа подкрепа. С изпълнението на този проект екипът на организацията получи допълнителни знания и умения за работа в областта на полово базираното насилие, обменяйки опит с партньорската си организация и прилагайки Европейски и международни стандарти за защита на правата на човека в тази област. За повече информация: http://www.genderalternatives.org 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC