EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/917

Oрганизация: Фондация за достъп до права

Партньори:
Администрация на Президента на Република България, Комисия по предоставяне на убежище, България

Име на проект: Подобряване достъпа до права на бежанците в България чрез повишаване на информираността и знанието

Вид: Среден проект

Сума по договор: 36754.19 (EUR)

Описание:

Една от основните пречки за достъпа до права на бежанците е липсата на знание и информираност за наличните права и начина на упражняването им както при самите бежанци, така и при помагащите им, а също така често и от страна на вземащите решения. Проектът цели да повиши информираността на бежанците и да популяризира знанието за техните права сред вземащите решения от административните органи и магистратурата, адвокатите, гражданския сектор и университетите. Предвижда се  разработване на учебна програма по бежанско право, сборник с анотации на нормативни актове и съдебна практика, който ще е достъпен и онлайн, обучения за основните действащи лица, достъпни брошури с информация и информационни сесии за бежанците (в процедура и получили статут или убежище). Партньорът по проекта - Администрацията на Президента на Република България, Комисията по предоставяне на убежище - има безспорен опит и експертиза относно бежанското право и  подкрепя всички дейности по проекта.


Резултати:

Една от основните пречки пред достъпа до права на бежанците в България е липсата на знание и информираност за наличните права и начина на упражняването им, както от страна на самите бежанци, така и от страна на помагащите им, а също така често и от страна на вземащите решения. Последният сборник по темата в България е от 2000г. Същевременно през 2013 година Европейският съюз прие ново поколение от директиви и регламенти в областта на убежището. Проектът целеше да повиши информираността на бежанците и да популяризира знанието за техните права сред вземащите решения от административните органи и  магистратурата, публичната администрация (предимно социални работници и интервюисти), адвокатите, гражданския сектор и университетите. Целта на проекта беше постигната в пълна степен. В рамките на проекта ФАР в партньорство с Комисията по предоставяне на убежище, Администрацията на Президента на Република България разработи учебна програма за повишаване на познанието и популяризиране на правата на бежанците в България; състави сборник – учебно помагало на български език с нормативни актове и съдебна практика относно правата на бежанците; изготви 5000 брошури за социална ориентация на търсещи убежище и бежанци, достъпни на шест езика; проведе 10 информационни сесии с участието на 126 търсещи убежище и бежанци; проведе общо четири обучения и един семинара с участието на 198 представители на взимащите решения, младежите и активно работещите в сферата на бежанското право. По този начин се постави солидна основа за достъпа до права на бежанците. Оценката от страна на участниците в информационните сесии, семинара и обученията беше много висока. Висока оценка получи и създадения Сборник по бежанско право. За повече информация и достъп до сборника и други продукти по проекта: http://refugees.farbg.eu/ 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC