EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/1206

Oрганизация: Сдружение „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“

Партньори:
Рисуване за мир, Норвегия
Асоциация за развитие на арабо-български инициативи и сътрудничество, България

Име на проект: Обмен на практики и създаване на модел за ограничаване на речта на омразата чрез създаване на култура на толерантност и приемане на различията

Вид: Среден проект

Сума по договор: 41998.33 (EUR)

Описание:

Проектът е необходим, защото адресира наличието на големи етнически и религиозни малцинства, стимулиращи зараждането и развитието на ксенофобски нагласи, грубо нарушаващи правата и достойнството на гражданите и в разрез с демократичните ценности. Децата и младите хора са въвлечени във философия, пораждаща агресия и насилие. Проектът цели да спомогне за насърчаване на демократичните ценности и ограничаване езика на омразата и ксенофобските настроения с участие на всички, от които зависи проблема. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: промяна в ксенофобските нагласи; ограничаване разпространението на езика на омраза и формите на дискриминация; предотвратяване на расистки прояви, зачитане на многообразието. За целта ще се проведат семинари за младежи и деца от малцинствени общности, бежанци и имигранти. Норвежкият партньор Peacepainting ще допринесе с обмен на идеи и практики. Другият партньор, АРАБИС , които познават културата и езика на бежанците ще ни помогнат да достигнем и установи по-лесен контакт с целевите групи.


Резултати:

Проектът се реализира в отговор на нарастващите ксенофобски нагласи и движения в страната, като реакция от задълбочаващата се мигрантска  криза, в разрез с демократичните ценности и практики, които грубо нарушават правата и достойнството на всеки гражданин. Медиите насърчават езика на омразата, дават трибуна на етническата нетърпимост. Децата и младите хора са въведени във философия, пораждаща агресия и насилие. Целта на проекта беше да постигне промяна в ксенофобските нагласи чрез следната поредица от действия: антидискриминационна кампания; превантивна програма и ателиета; семинари за младежи и включване на деца от малцинствени общности, бежанци и имигранти; работа с медиите за намаляване на езика на омразата. Създадения по проекта филм оказа въздействие на широк кръг от хора, чрез разпространението му в сайта и фейсбук страницата на СПОК и партньори по проекта и организацията. Партньорството с норвежката организация „Рисуване за мир“ беше изключително важно за проекта. Благодарение на тях СПОК придоби ноу-хау в сферата на борбата с ксенофобията и езика на омразата, чрез езика на изкуството. Освен в България деца в Норвегия също рисуваха рисунки за мир и толерантност, които бяха показани по време на трите изложби в три български министерства. Отделно от това деца от Норвегия се включиха в рисуването по време на Градския празник, организиран в София. Норвежкия партньор оказваше пълна подкрепа при изготвянето на различните документи и материали в рамките на  проекта. За повече информация: http://spoc-s.com/fm-na-eip/ и https://www.facebook.com/sdrspok?fref=ts

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC