EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/1212

Oрганизация: ФОРУМ ЗА ГРАЖДАНСКИ ИДЕИ

Име на проект: "Малките" граждани: Демокрация за деца от 5 до 7 г.

Вид: Среден проект

Сума по договор: 24204.01 (EUR)

Описание:

Целта на проекта е да запознае деца в предучилищни подготвителни групи с основни ценности на съвременната демокрация по достъпен и забавен начин. Проектът ще постигне своите цели чрез въвеждане на интерактивни занимания по темата на деца на възраст между 5 и 7 годни в 32 ОДЗ "Българче", намиращо се на територията на район Люлин и в гр. София, съобразно разработени от специалисти програми в 5 направления (модули): "Аз и другите: Колко всички си приличаме и колко сме различни"; "Танцуваме заедно": танцови занимания, включващи танци на различните етноси у нас; "Всички обичаме вкусните неща": приготвяне и опитване на храна от кухнята на различните етноси у нас; "Празнуваме заедно" - запознаване с празниците на различните етноси у нас; "Кой ни управлява: за демокрацията по детски": запознаване с символите на държавността, основните държавни институции, права и задължения. Провеждането на занимания ще бъде съпроводено с мултимедия, презентации, ролеви игри, изложби на детски рисунки, представление пред родители. Всеки модул ще съдържа разработени конкретни теми, които ще се презентират в рамките на занимания от 30 до 40 минути два пъти седмично, в които ще бъдат включени 75 деца.


Резултати:

Честите прояви на агресия, насилие, нетолерантно отношение към различните, нездрав национализъм и ксенофобски настроения, като нерядко участници в тях са деца и младежи както в българското общество, така и в световен мащаб прави необходим проект от този тип. Целта на проекта е да запознае деца в предучилищни подготвителни групи с основни ценности на съвременната демокрация по достъпен, интерактивен и забавен начин. Това според нас е добра база за формиране на "малките" граждани в дух на толерантност, приемане на другия и позитивно отношение към света. Ръководството на 32 ОДЗ „Българче“ , както и родителите на включените в проекта деца приеха идеите ни, което е видно от увеличението на целевата група в хода на проекта. Изготвиха се програми за обучение в пет направления:  1) "Аз и другите: Колко всички си приличаме и колко сме различни"; 2) "Танцуваме заедно"; 3) "Всички обичаме вкусните неща"; 4) "Празнуваме заедно"; 5)"Кой ни управлява: за демокрацията по детски“. Проведоха се 342 занимания с над 100 деца от 5 до 7 години. Ръководството на 32 ОДЗ „Българче“ има намерение да продължи с провеждането на този тип занимания в работата си с децата – запознаване с понятия като „толерантност“, „различие“, „съвместно съжителство“, „демокрация“, „гражданин“, „права“, „задължения“ и др. по начин, подходящ за разбиране от страна на децата. За повече информация: www.civilideas.eu

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC