EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/1196

Oрганизация: Народно читалище "Просвета-1907"

Име на проект: "Живата зона на мултикултурно общуване"

Вид: Малък проект

Сума по договор: 9500.00 (EUR)

Описание:

Проект „Живата зона на мултикултурно общуване” е творческа лаборатория извън класните стаи. Тя ще помогне за изграждане на атмосфера на толерантност и добронамереност при общуване. 160 момичета и момчета в училищна възраст /в т.ч. 85 представители на ромския етнос, 49 на турския и 27 българи/, от селски район ще се включат в иновативни форми за работа на читалището в мултикултурна среда. Усвояването на познания по специфичните въпроси на мултикултурно общуване, с включване на учители и родители е важен фактор за интегрирането на местните общности и превръщането им в ключов ресурс за регионално развитие. Участието в различните иновативни форми, свързани с език, култура, права и отговорности, както и ограничаване на расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта на обществото ще обогати ценностната система на подрастващите и ще помогне за реализиране на един актуален и модерен мултикултурен диалог сега и в бъдеще.


Резултати:

Една голяма група от 140  младежи и девойки в ученическа възраст, живеещи, учещи  и творящи на територията на с. Проф. Иширково, представители на различни етноси /в т. ч. и роми/ ежедневно общува. За да бъде това общуване на ниво трябва да се изградят умения, да се акумулират нови познания. Желанието бе това да стане по съвсем непосредствен начин. Затова се избра за тях любими, занимателни и приятни форми на работа, с вмъкване на иновативни елементи. Опознаването на различията на отделните етноси в делника и празника сближи младежите и девойките. Силно въздействие имаше и срещата с родителите, чийто роля за постигане на добри взаимоотношения между отделните етноси  в училище и предотвратяване на ранните бракове  е съществена. В резултат от дейностите по проекта се проведоха: фотопленер, свързан  с  обекти от културно-историческото наследство на различните местни етноси; концерт с участието на 140 младежи и девойки; един творчески конкурс  със  129  участника; две изложби /фотография, изобразително и приложно изкуство/ с 30 художествени  фотографски творби; 129 творби в различните жанрове  на конкурса „Ще ти разкажа една история”  и други творчески и информационно ориентирани дейности.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC