EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/709

Oрганизация: Младежка ЛГБТ организация Действие

Име на проект: Повишаване информираността за моите човешки права - гаранция за развитието на ЛГБТ политики в България

Вид: Малък проект

Сума по договор: 16068.86 (EUR)

Описание:

България е на едно от последните места в Европа по толерантност и на първите по дискриминация към ЛГБТ хората. Тук отсъства държавна политика в защита на ЛГБТ хората от дискриминация и насилие, въпреки наличието на Закон за защита от дискриминация. Администрацията, съдилищата, както и самите закони дискриминират ЛГБТ обществото, на което често му се отказва достъп до правосъдие. Целта на проекта е да осигури достъп до безплатна консултация с адвокат, както до безплатно процесуално представителство на хора, претърпели дискриминация на работното си място, от граждани, от администрацията, съдилищата и законите на Р България. Резултатът, който се търси с проекта е премахването на всички форми на дискриминация на основа сексуална ориентация и/или полова идентичност чрез активна правна защита правата на ЛГБТ общността в страната. Целевата група на проекта са: лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални хора в България и ЕС.


Резултати:

България е на едно от последните места в Европа по толерантност и на първите по дискриминация към ЛГБТ хората. Тук отсъства държавна политика в защита на ЛГБТ хората от дискриминация и насилие, въпреки наличието на Закон за защита от дискриминация. Администрацията, съдилищата, както и самите закони дискриминират ЛГБТ обществото, на което често му се отказва достъп до правосъдие. Целта на проекта бе да осигури достъп до адвокат на хора, претърпели дискриминация на работното си място, от общността, както и от администрацията в България и ЕС. Специфичните цели на проекта включват развитие на информирана и социално отговорна българска ЛГБТ общност и премахване на всички форми на правна, социална, културна и икономическа дискриминация на основа на сексуална ориентация и/ или полова идентичност. В допълнение на тези цели проектът цели да осигури достъп до адвокат и представителство пред съдилища в България, пред СЕС и пред ЕСПЧ, както и пред КЗД. Дългосрочната цел беше и все още е постигане на недискриминационно законодателство по отношение на ЛГБТИ хората. С проекта бяха осъществени всички цели на проекта. Беше осигурен безплатен достъп до адвокат на ЛГБТИ представители, претърпели дискриминация на основа сексуалната им ориентация или полова идентичност. Бяха заведени 13 дела и бяха дадени 35 правни консултации. Чрез осъществените обучения по време на проекта и всички обществени обсъждания, публични говорения и лични разговори с хора се формира една информирана ЛГБТИ общност, която започна да търси своите права и да се застъпва за тях. По време на проекта беше осигурено процесуално представителство пред Държавна агенция за бежанците на лице, търсещо международна закрила, на което впоследствие ДАБ предостави бежански статут поради преследване заради сексуалната му ориентация в държавата по произход. Благодарение на проекта, в Общото събрание на организацията бяха включени много нови хора. Организацията започна да бъде приемана като водеща в изграждането на ЛГБТИ общност сред самата общност. Действие започна активно сътрудничество с други ЛГБТИ НПО и граждански групи и инициативи, обсъждат се стратегии как да бъде подхождано по дела, за казуси, към Община и други административни единици. За повече информация: www.deystvie.org и https://www.facebook.com/lgbtdeystvie/ 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC