EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/1091

Oрганизация: ФОНДАЦИЯ "ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ"

Партньори:
Фондация „Стоил Куцев - Даскала”, България

Име на проект: "СЛОВОТО НА МЛАДИТЕ"

Вид: Малък проект

Сума по договор: 17499.09 (EUR)

Описание:

В България не са преодолени явленията дискриминация, ксенофобия, слово на омраза, нетърпимост и др. У подрастващите могат да се формират човешки ценности, чрез които да се преодолеят или снижат посочените прояви. Това е постижимо чрез развитие творческите заложби у младите и техния интерес към изкуството (словото). Чрез проекта се поставят на фокуса на деца и младежи темите за насърчаване на мултикултурния диалог, ограничаване на омразата и нетърпимостта. Целите на проекта ще се реализират чрез откриване на млади дарования, които да изразят активна позиция по тези теми; творческа работа на експерти по изкуството с тях; публикация на младежко творчество от проекта на български и английски език с цел разпространение в страната и извън граница; публични представяния на резултатите от творчески дейности за визуализация идеите на проекта. Участниците са деца и младежи от Езикова гимназия Пловдив, както и таланти от цялата страна (в това число роми или деца с увреждания), избрани с конкурс.


Резултати:

Проектът целеше чрез развитие на творческите заложби у младите и техния интерес към словото и изкуството, започвайки от детството и юношеството, когато се формират важни ценности, да се преодолее дискриминацията, ксенофобията, словото на омраза и нетърпимостта. Една от неговите водещи цели беше да се насърчат децата и младежите към осмисляне и изразяване на активна позиция чрез творчество. Проектът доведе до дискусия за важни ценности: признаване на всяко човешко същество, уважение, по-задълбочено вникване и сближаване с „другия, различния”; създаване на приятелско отношение; активно изразяване на позитивна позиция с езика на изкуството, засилване в младите талантливи хора увереността, че имат силата да променят мисленето на общността чрез своето послание и чрез своя личен пример. Равносметката от изпълнението на проекта е следната: проведе се Национален конкурс за изкуства и таланти „Словото на младите” със специални награди „Легенда за ромите”; организира се творчески семинар (над 90 участващи) и летен лагер (30 младежи); издадоха се 5 книги с авторски произведения на участващите в проекта деца и младежи; подготви се DVD с младежко творчество; проведоха се над 15 представяния на сътвореното в проекта с представители от различни етнически и социални групи. Общият брой на участващите младежи в проекта надхвърля 400. За повече информация: www.slovotonamladite.com 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC