EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/980

Oрганизация: Фондация Бетел България

Име на проект: Чрез обучение и практикуване на демократични ценности, права и етика на маргинални групи - лица със зависимости - към промяна в обществените нагласи към тях

Вид: Малък проект

Сума по договор: 17522.96 (EUR)

Описание:

В България е налице дискриминационно отношение към лицата,страдащи от зависимости /ЛСЗ/,системно нарушаване на правата им и изключване от обществения живот; сериозно разминаване с Европейските демократични ценности и манталитет. Основният фокус на този проект лежи върху три проблемни оси: 1) Дискриминация,реч на омраза в гражданското ни общество към ЛСЗ и нарушени принципи на Стратегията от Валенсия; 2) Пропуски в Българското законодателство относно НК /Наказателен кодекс/ и ЗИН/Закон за изтърпяване на наказанията/ за алтернативни присъди на ЛСЗ; 3) Липсва прозрачност за разходването на Фонда към Министерство на финансите за превенция на зависимостите. Целта на проекта е да се обучат ЛСЗ в демократичните ценности на европейските граждани, да се промотира добрата практика на "Бетел" с цел превенция на дискриминацията на ЛСЗ. Проектът ще допринесе за промяна в модела на поведение при целевите групите. Ще бъде подписана Петиция и внесени предложения за промяна в НК и ЗИН, а също предвиждаме коалиране с НПО около проблемите на ЛСЗ на базата на изработен механизъм и внесено искане за прозрачност на Фонда.


Резултати:

Системното нарушаване на човешките права на целевата група - лица ,страдащи от опиатна зависимост и невъзможност за избор на алтернативна присъда при постановено наказание “Лишаване от свобода” са проблем на съвременното ни общество. Налице е негативно отношение, вкл. омраза и нетърпимост, на гражданското общество и срещу тези лица. Чрез дейностите по обучение (56 обучения) в демократични ценности и права на маргинални лица в Защитено жилище (ЗЖ) в с.Владимир успяхме да утвърдим едно ядро от сериозни, отговорни и постоянни лица от целевата група, които имат сериозна мотивация за пълна промяна в живота си. Те ръководят в момента ЗЖ и са готови да поемат ръководството на новооткриващата се база Бетел 2 край София. Изготвените предложения за изменение на ЗИНЗС и НК, както и предложението за яснота във финансирането на организации, работещи по превенция и рехабилитация на наркозависими, са ключов фактор за израстването на капацитета на Бетел България и авторитетът, който заема в гражданското общество. Това, че гласът ни се чува и влияе в промяната на законодателството е факт - получихме покана за участие в дебатите в МНЗ и комисията по правни въпроси в НС. В рамките на проекта се проведоха публични дебати в 5 града по въпросите на дискриминацията и домашното насилие в семействата на зависими лица. Даде се гласност на един сериозен проблем, който се премълчава – семействата на  страдащите жертви - зависими лица се чувстват посрамени, виновни, провалили се родители и т.н. Тази завеса беше повдигната, Законът за домашното насилие беше разяснен и бяха разгледани казуси за практическото приложение на Закона и ефективната защита на жертвите на домашно насилие, както и помощта, която могат да получат семействата и зависимите чрез нас. За повече информация: http://betelbulgaria.org/projects/

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC