EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/947

Oрганизация: Европейски център по медиация и арбитраж

Партньори:
Областна администрация-Русе, България

Име на проект: За равни права и възможности

Вид: Малък проект

Сума по договор: 15131.84 (EUR)

Описание:

Предизвикателството пред интеграцията на ромите е нарастващото анти-ромско говорене и нивата на дискриминация. Институционалната среда, свързана със защитата от дискриминация, е добре изградена, но може да бъде подобрена, чрез проактивни действия от страна на НПО. Основните резултати, които ще бъдат постигнати с изпълнението на проекта са : повишаване на информираността на гражданите относно техните граждански права; предоставени консултации и защита на жертви на дискриминация от Мобилна правна клиника, обслужваща малките населени места в област Русе; регистрирани и докладвани нарушени граждански права от изградения Граждански ресурсен център за защита от дискриминация. Основната целева група са лица от ромски произход, а индиректна са доброволци, ромски активисти, местна администрация, НПО и др.Проектът се изпълнява в партньорство с Областна администрация Русе, което ще подпомогне постигането на основната цел като запълни липсата на местни инициативи за повишаване на информираността на гражданите относно правата им и докладване на специфични нарушения на правата на човека. Същевременно с това ще се повиши капацитета на администрацията и НПО за ефективно прилагане на принципа на партньорството като „основен елемент на добро управление и необходимо условие за постигане на „ефект на развитие” при ограничаване на проявите на нетърпимост към различните”.


Резултати:

Предизвикателство пред интеграцията на ромите е нарастващото анти-ромско говорене и нивата на дискриминация. Институционалната среда, свързана със защита от дискриминация е добре изградена, но може да бъде подобрена, чрез по активни действия от страна на НПО. Следователно, основната цел на проекта беше да подпомогне засилването на ролята на гражданското общество в борбата с всички форми на дискриминация. За постигане на целта се реализираха: (1) Информационна кампания за правата на гражданите на територията на област Русе; (2) Мобилна правна клиника (МПК) за предоставяне на правни консултации и защита на жертви на дискриминация, обслужваща малките населени места в област Русе (160 консултации); (3) Граждански ресурсен център за защита от дискриминация (ГРЦЗД), който регистрира и докладва нарушения на правата на гражданите. Основната целева група обхваната по време на проектните дейности са лица от ромски произход, а индиректна - доброволци, ромски активисти, местна администрация, НПО и др. В рамките на проекта се изготви и разпространи Наръчник "Седем стъпки за защита на правата ми"; обучиха се 60 граждански наблюдатели-доброволци, които да подмагат функционирането на МПК и ГРЦЗД по време на и след края на проекта, както и 120 представители на общинска администрация, местни ромски НПО и неформални лидери за разпознаване и докладване на дискриминация. За повече информация: https://ero.alle.bg/ 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC