EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/674

Oрганизация: СНЦ Асоциация Родители

Име на проект: Споделено училище

Вид: Малък проект

Сума по договор: 12327.43 (EUR)

Описание:

Дългогодишният опит на Асоциация Родители от прякото взаимодействие с училищните общности показва, че младите хора често изграждат крайни нагласи на неприемане на различните. Училището е основно място за изграждане на граждански умения, а нетолерантността към различията там води до сегрегация и в обществото като цяло. Проект „Споделено училище“ цели да създаде ефективен механизъм за формиране на толерантност и уважение към хората с различен религиозен и етнически произход. Конкретна цел на проекта е разработване, апробиране и споделяне на методика за разбиране и приемане на различията от цялата училищна общност. Ще работим в 101 СОУ, в което традиционно се обучават голям брой деца на родители-мигранти. Ще обърнем специално внимание на учениците в 5 и 6 клас, защото в тази възраст е изразено интензивно търсене и изпробване на модели за поведение, формиране на нагласи. С дейностите по проекта ще покажем, че различията обогатяват общността, и съответно обществото като цяло. Резултатите от проекта ще покажат работещите техники за диалог между училището и родителите и ще откроят подходящите за родителите-мигранти. В обученията, приобщаващите инициативи и събития ще се включат децата, родителите и учителите.


Резултати:

Дългогодишният опит на Асоциация Родители от прякото взаимодействие с училищните общности показва, че младите хора често изграждат крайни нагласи на неприемане на различните. Училището е основно място за изграждане на граждански умения, а нетолерантността към различията там води до сегрегация и в обществото като цяло.  Проектът имаше за цел да създаде ефективен механизъм за формиране на толерантност и уважение към хората с различен религиозен и етнически произход. Избрахме 101 СОУ "Бачо Киро" в София, защото в него освен български деца (в.т.ч. и роми), учат и деца на трудови мигранти от китайската, арабската общност и такива, чиито родители са от различни държави извън ЕС. Методиката, която изработихме и приложихме, включва три основни елемента – срещи с учителската и родителската общности; методология за Час по толерантност и провеждане на часове с учениците; и осъществяване на общностни училищни събития. В резултат на проведените обучения с 21 учители, 3 срещи с родители, часове с децата (7 учебни часа във всички паралелки на 5 клас и 6 клас) и 5 общностни събития постигнахме силно позитивно въздействие по посока на интегриране на повече родители в училищния живот на децата и стимулиране на родителите мигранти и от различен етнос да се включат активно в планирането на училищните събития и в реализирането им. В резултат на разработената методология по проекта асоциацията получи покана от експерт в дирекция "ДОПР" на МОН, отдел "Подкрепа на развитието. Специални училища. Интеграция",  за участие в група на МОН за разработване на теми за толерантността и  приемането на децата от чужд произход за нуждите на часа на класа. За повече информация: http://www.roditeli.org/index.php?option=com_content&view=article&id=230:2014-11-18-08-45-09&catid=15:2012-03-26-13-53-12&Itemid=8

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC