EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/804

Oрганизация: Сдружение “Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия”

Име на проект: ПРАВАТА НА НАШИТЕ ДЕЦА

Вид: Микро проект

Сума по договор: 4973.34 (EUR)

Описание:

Децата в Ямболска област все още си остават най-уязвимата група. Техните права, и особено на децата от ромски произход, често се нарушават и това остава скрито за голяма част от обществото. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: обучени и подготвени за гражданско наблюдение и защита на правата на децата 30 представители на целевите групи; проведено шестмесечно гражданско наблюдение за спазване на правата на децата; подготвен и разпространен доклад за извършения мониторинг; мотивирани местни медии за отразяване на проблемите, свързани с правата на децата; информирани над 1000 местни граждани за възможностите за сътрудничество за защита на правата на децата. От резултатите на проекта ще се възползват следните целеви групи: 10 представители на поне 5 местни НПО; 5 журналисти от поне 3 медии; 15 по-големи деца / 14-18 годишни/.


Резултати:

Проектът беше насочен към защита правата на децата в Ямболска област, които все още остават най-уязвимата група. Техните права, и особено на децата от ромски произход, често се нарушават и това остава скрито за голяма част от обществото. Проектът имаше за цел да насърчи демократичните ценности, включително защита на правата на човека, което се постигна чрез регистриране, мониторинг и докладване на специфични нарушения на правата на децата в област Ямбол. Основание за това твърдение дават постигнатите крайни резултати и осъществените промени сред целевите групи. Активира се гражданския потенциал в област Ямбол чрез обучение на 35 участници в подкрепа на децата в риск. 7 местни НПО и 4 медии подобриха своите компетентности в нови сфери на работа по правата на децата на. Проведе се, също така, 6-месечен граждански мониторинг и разработи доклад за правата на децата, който може да се ползва от много организации и правозащитници. За повече информация: http://www.angort.org 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC