EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/708

Oрганизация: Училишно настоятелство "Христо Ботев" гр. Кърджали

Име на проект: "Ние, Републиката"

Вид: Микро проект

Сума по договор: 4953.60 (EUR)

Описание:

Проектът „Ние, Републиката” на Училищно настоятелство „Христо Ботев” към ГПЧЕ „Христо Ботев” гр. Кърджали има за цел да формира гражданска позиция у младото поколение, устойчиво свързана и усвоена с базисни демократични ценности като свобода, човешки права, моралност и социална чувствителност. Считаме, че младото поколение демонстрира пасивно поведение и занижена социална култура, която обхваща знания за демокрацията и работата на институциите в съвременното общество, както и прилагането на механизмите и процедурите в една демократична общност. В рамките на проекта са предвидени извънкласни и извънучилищни дейности, създаващи условия за личностно развитие на всеки участник, независимо от неговата етническа принадлежност и за създаване на атмосфера на толерантност и разбирателство. На територията на училището ще се проведе симулативен референдум, включващ всички етапи и процедури на действително проведен референдум. Като резултат от проекта, 700 учениците от ГПЧЕ „Христо Ботев” на възраст 14-18 години ще повишат културата си на толерантност, ще разберат смисъла на всеобщата европейска харта за правата на човека, ще се запознаят с правна терминология, ще упражняват правото си на избор; ще се докоснат на практика до българската парламентарна система.


Резултати:

Изпълнението на проекта запълни пропуските, породени от образователната система, в знанията на 692 ученици от ГПЧЕ „Христо Ботев” гр. Кърджали за Българската парламентарна система, взаимодействието на властите, същността на гражданското общество и механизмите, с които може всеки един от нас да влияе на случващото се в страната или в училището. С указ на директора на училището, неговата територия се превърна в суверенна държава, където с обявяването на референдум се определи типа република - парламентарна. Проведоха се реални симулации (вкл. изборни бюлетини, секции, протоколи и т.н.) на избори за евродепутати и управляваща партия. Паралелките от горните класове се разделиха на общини и политически формации, като учениците от всяка паралелка/община/партия подготвиха предизборна програма, на база на която се проведоха местни избори. Организира се и провеждане на балотаж, заради наличието на сходни резултати у няколко кандидати. Общо 24 ученици, които печелят избори и състезания по проекта посетиха Парламента, като участваха в негови заседания. Повече информация може да се намери на www.botev-kardzhali.com

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC