EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/882

Oрганизация: Фондация за европейско образование и професионална квалификация Питагор

Име на проект: Кампания „Общи усилия за децата с увреждания в училище”

Вид: Микро проект

Сума по договор: 4628.73 (EUR)

Описание:

Проектът е необходим поради факта, че липсва подход към децата с увреждания в училище, който пречи те да бъдат приети и да получат образование и последваща квалификация. Неговата цел е повишаване на чувствителността към децата с увреждания в столичните училища и подобряване на средата за тяхното обучение чрез специализирано обучение за учители, педагози, възпитатели. В рамките на проекта ще бъдат обучени 35 преподаватели от повече от 20 училища на територията на гр. София и 20 доброволци – студенти-педагози, които са от малки населени места в страната, където има деца с увреждания и липсва достъпна архитектурна среда и специализиран педагогичен подход към тях. В рамките на проекта ще се проведе информационна кампания относно правата на децата с увреждания, изграждането на подход към тях, както и подготовката на обучени кадри.


Резултати:

Проектът бе необходим поради огромната нуждата от специализирано обучение на педагози, психолози, родители за работа с деца със специални образователни потребности, тяхната интеграция и социализация при общуването с другите деца за преодоляване на различията. Целта на проекта бе да се повиши чувствителността към децата с увреждания в столичните училища и да се подобри средата за тяхното обучение чрез специализирано обучение за учители, педагози, възпитатели и родители. Проектът беше успешен с това, че се повиши теоретичния и практичния опит на 51 преподаватели при работата с ученици с увреждания. Дадоха се насоки и добри практики  при  работата с учениците с увреждания с цел превенция на тяхното отпадане от училище. Подобри се и екипното взаимодействие между преподаватели и ресурсни учители. За повече информация: http://www.pitagor.eu/page.php?cid=3&rid=4

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC