EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Обобщени данни от анкетно проучване сред бенефициенти на Програмата за подкрепа на НПО в България
07/03/2017
Над 98 % от организациите – бенефициенти на Програмата за подкрепа на НПО в България оценяват като „ползотворно“ и „подкрепящо“ сътрудничеството си с Оператора на Програмата; 97 на сто изразяват удовлетворение от работата в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП). Същият процент от организации са съгласни с твърдението, че правилата за изпълнение и отчитане на проекти по Програмата за подкрепа на НПО са били ясни и разбираеми, а други 94% са напълно съгласни и по-скоро съгласни, че правилата за изпълнение и отчитане на проектите са били лесни за изпълнение и прилагане.

Това са част от обобщените данни от анкетно проучване, проведено от Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България сред бенефициенти на Програмата в периода май-юни 2016 г. Анкетата беше анонимна и се проведе в периода след приключването на проектите по Програмата (30 април 2016 г.).

 

Обобщени данни от проучването можете да намерите тук.

 

В рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. бяха финансирани общо 454 проекта, изпълнявани от 387 организации (самостоятелно или в партньорство с други организации). 299 от подкрепените организации се отзоваха и предоставиха обратна връзка по поставените въпроси, което представлява 77.3% от всички неправителствени организации с проект/и по Програмата.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC