EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Покана за участие в процедура за избор на Оператор на Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) в България*
24/01/2017
Офисът на Финансовия механизъм, който е секретариат за програмите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия Финансов механизъм, търси Оператор, който да разработи и приложи програмата на ЕИП за гражданско общество в България за периода 2014-2024 (Фонд „Активни граждани“). Това е покана за подаване на оферти.

 

Повече за програмата

Програмите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия Финансов механизъм за периода 2014-2021 г. представляват предоставено от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия финансиране за намаляване на икономическите и социални различия и за укрепване на сътрудничеството с 15 държави членки на ЕС в Северна, Централна и Южна Европа. За периода 2014-2021 г. е договорен принос в размер на общо 2.8 милиарда евро.

Както е посочено в чл. 3.2 от Протокол 38с от Споразумението за ЕИП (Protocol 38c of the EEA agreement), средствата следва да бъдат насочени за подкрепа на граждански организации във всяка една от 15-те държавите бенефициенти.

Разпределение на средствата и цел

В България, предвидените средства за Фонда Активни граждани (програмата за гражданско общество) са 15 500 000 евро (вижте за справка Меморандума за разбирателство (Memorandum of Understanding).

Целта на програмната област Гражданско общество е: „Укрепване на гражданското общество и активното гражданство и овластяване на уязвими групи“. Фондът Активни граждани 2014-2021 в България следва да има за задача развитието на дългосрочна устойчивост и капацитет на гражданския сектор с цел засилване на ролята му за насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и правата на човека. Повече информация за целите, принципите, тематичните области на подкрепа и дизайна на програмите може да бъде намерена в инструкциите за кандидатстване (Terms of Reference) (вижте линка по-долу).

Подаване на оферта

Операторът на фонда ще отговаря за разработването и прилагането на Фонд Активни граждани в България.

Инструкциите за кандидатстване, Формулярът за кандидатстване и приложенията към него са публикувани по-долу (като хиперлинкове).

Срокът за подаване на оферти е 20-ти март 2017, 12 ч. по обяд (Централно-европейско време).

През февруари 2017 г. ще бъде организиран онлайн уебинар и информационна сесия за потенциални кандидати. За повече подробности, моля следете уебсайта на EEA grants (www.eeagrants.org).

Всички въпроси следва да бъдат изпращани на следния адрес: acfund@efta.int. Моля, посочвайте държавата и името на организацията в полето за заглавие на имейл съобщението (вижте раздел 6.4 от инструкциите за кандидатстване за повече информация във връзка със задаването на въпроси).

Документите за кандидатстване могат да бъдат намерени тук: http://eeagrants.org/News/2017/Invitation-to-bid-Fund-Operator-for-the-Active-Citizens-Fund-in-Bulgaria

 


* Настоящият текст е неофициален превод на оригиналното съобщение, публикувано от Офиса на Финансовия механизъм на английски език. Преводът е на Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. и има за цел единствено достигането на информацията за конкурса до възможно най-широк кръг заинтересовани организации. При интерес, следва да се взема предвид единствено оригиналното съобщение на английски език, публикувано от ОФМ.


 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC