EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Фондация „За нашите деца“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118
29/11/2015
Фондация „За нашите деца“ обявена процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г. за предоставяне на услуга за организиране и логистично осигуряване на кръгла маса и кампания „Правата на децата са наша грижа“ в област Монтана и заключителна конференция „Правата на децата са наша грижа“ в град София в рамките на проект "Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца", вх. № BG05/777, договор № 162/31.10.2014 г. по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Прогнозна стойност в лева: 9321,48 лева (девет хиляди триста двадесет и един лева и четиридесет и осем стотинки) с включен ДДС.

 

Място на изпълнение на услугата: Град Монтана, град София

 

Критерият за оценка е най-ниска предложена цена.

 

Срокът за получаване на офертите е 7 декември 2015 г., 17:30 ч.

 

Пълният текст на публичната покана можете да изтеглите тук.

 

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите тук.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC