EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Сдружение "Платформа АГОРА – активни граждански общности за развитие и алтернатива" обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118
19/11/2015
Сдружение "Платформа АГОРА" обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г. за предоставяне на услуга за организиране и логистично осигуряване на обучение в три модула "Програма за активно гражданско участие и лидерство" в гр. София в рамките на проект „Предизвикателства, променящи живота”, BG05/1300, договор № 363/03.06.2015 по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Прогнозна стойност в лева: 33 708 лв. (тридесет и три хиляди седемстотин и осем лева) с включен ДДС.

 

Място на изпълнение на услугата: гр.София

 

Критерият за оценка е най-ниска предложена цена.

 

Срокът за получаване на офертите е 26 ноември 2015 г., 12:00 ч.

 

Пълният текст на публичната покана можете да изтеглите тук.

 

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите тук.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC