EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Сдружение „Паралелен свят“ отправя публична покана за събиране на оферти по реда на ПМС 118 от 20.05.2014
22/07/2015
Сдружение „Паралелен свят“ отправя публична покана за избор на изпълнител за осигуряване на подходящи условия за провеждане на водна рехабилитация и плуване за потребителите на проект ”Воден свят“, BG05/1756, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

 

Предмет на възлагане: Избор на изпълнител за осигуряване на подходящи условия за провеждане на водна рехабилитация и плуване за деца и младежи с физически, ментални и множество увреждания по проект BG05/1756 ”Воден свят“, дог. № 304/26.05.2015, финансирани в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.

 

Прогнозна стойност в лева: 37 176, 42 лева (с включено ДДС).

 

Място за изпълнение на поръчката: гр. Пловдив, според изискванията в документацията.

 

Критерият за оценка на офертите е "икономически най-изгодна оферта".

 

Срокът за получаване на офертите е 03.08.2015 година до 17.30 ч.

 

Пълен текст на публичната покана можете да изтеглите оттук.

 

Цялата документация за процедура за избор на изпълнител на услугата, заедно с необходимите приложения и образци можете да изтеглите оттук.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC