EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Двустранни срещи
Пета двустранна среща между партньорски организации по Програмата за подкрепа на НПО в България
01/03/2017
В София се проведе петата двустранна среща за обмяна на опит и добри практики между неправителствени организации от България и от страните-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Двустранното сътрудничество беше ключов елемент от прилагането на програмите, финансирани от Европейското икономическо пространство. В рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България това сътрудничество се разви в няколко посоки: изпълнение на партньорски проекти между организации от България и държавите-донори и двустранни срещи за обмен на добри практики и създаване на дълготрайни партньорства. В рамките на програмата беше създаден и специален фонд за насърчаване на двустранното сътрудничество, от който да се финансират партньорски дейности.


Предизвикателства и възможности пред ромската интеграция
30/10/2015
Проблемите и предизвикателствата пред ромското включване бяха основната тема на международния семинар, който се проведе в Осло между 28 и 30 октомври 2015 г. Семинарът беше организиран от Програмите за подкрепа на НПО в България и Румъния по Финансовия механизъм на ЕИП, от посолствата на Норвегия в София и Букурещ и от Норвежкия хелзинкски комитет.


Ролята на НПО за подкрепа на бежанци и мигранти
15/05/2015
„Никой никога не е успял да спре човешката миграция. Тя е като бент на язовирна стена. Умният инженер трябва да направи така, че отпусне внимателно напора, защото в противен случай рискува да падне цялата язовирна стена. Затова и оградите и бариерите, които в момента страната ни издига по границата няма да спрат миграционния поток“. Това каза адвокат Илиана Савова, ръководител на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти на Българския хелзинкски комитет при откриването на семинара „Ролята на НПО за подкрепа на бежанци и мигранти“.


Втори международен семинар за насърчаване на партньорството между НПО от България и страните донори
29/11/2013
В София се проведе Вторият международен семинар за насърчаване на партньорство между НПО от България, Норвегия и Исландия. Семинарът се проведе в рамките на годишната среща за обмен на добри практики за развитието на партньорства между български неправителствени организации и организации от страните донори.


Семинар за насърчаване на партньорството между НПО от България и Норвегия
22/11/2012
Близо 150 представители на българските неправителствени организации, заедно с представители на 12 НПО от Норвегия, се включиха в двустранния семинар, организиран от Институт "Отворено общество" - София в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи".

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC