EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Двустранни отношения
Одобрени заявления за получаване на безвъзмездна помощ по втория конкурс за набиране на проектни предложения
04/11/2014
На 23.10.2014 г. беше направена оценка на постъпилите до обявения краен срок (17.10.2014 г.) заявления за получаване на безвъзмездна помощ за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия). Всички постъпили 8 заявления, на обща стойност 10 622 евро, бяха одобрени. Заявленията са подадени от следните организации:


Одобрено заявление за получаване на безвъзмездна помощ по мярка „Б.1“
11/06/2014
Операторът на Програмата одобри първото заявление за финансиране на партньорски инициативи, насърчаващи сътрудничество със страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (мярка „Б.1“). Предлаганата инициатива е на Фондация “БлуЛинк“ и ще се осъществява в рамките на проект BG05/645 „Четвъртата власт в млади ръце: Журналистическа практика в обществен интерес“.


Одобрени заявления за получаване на безвъзмездна помощ
04/03/2014
На 26.02.2014 г. беше направена оценка на постъпилите до обявения краен срок (14.02.2014 г.) заявления за получаване на безвъзмездна помощ за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия). От общо 8 постъпили заявления бяха одобрени 6 на обща стойност 8 610 евро. Одобрените заявления са подадени от следните организации:


Втори международен семинар за насърчаване на партньорството между НПО от България и страните донори
29/11/2013
В София се проведе Втория международен семинар за насърчаване на партньорство между НПО от България, Норвегия и Исландия. Семинарът се проведе в рамките на годишната среща за обмен на добри практики за развитието на партньорства между български неправителствени организации и организации от страните донори.


Одобрени заявления за получаване на безвъзмездна помощ
07/03/2013
На 27.02.2013 г. беше направена оценка на постъпилите до обявения краен срок (18.02.2013 г.) заявления за получаване на безвъзмездна помощ за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия).

|<<  | Стр 1 от 2 |  >  >>|

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC