EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Предстоящо
Конференция "Състояние на демокрацията и ролята на гражданските организации в България"
24/02/2017
Мнозинството български граждани са убедени, че техните основни политически и граждански права са защитени и те могат свободно да ги упражняват в рамките на съществуващото демократично устройство на страната. Същевременно обаче те са неудовлетворени от начина, по който функционират демократичните институции и по който се пишат и прилагат законите. Огромни групи от населението остават изолирани от обществения живот, не участват в процесите за взимане на решения и не се чувстват представени в органите на местната и централната власт, което може да доведе до ерозия на доверието в демокрацията като най-добра форма на държавно управления в България.

Данните са от ново национално представително изследване на общественото мнение на Институт „Отворено общество“ – София, което ще бъде представено на конференцията "Състояние на демокрацията и ролята на гражданските организации в България".


През септември стартират информационните дни за третия конкурс на Програмата за подкрепа на НПО
18/09/2014
Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) обявява начало на третия конкурс за набиране на проектни предложения. В рамките на два месеца допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в четири тематични области: "Демокрация, права на човека и добро управление", "Социално включване и овластяване на уязвими групи", "Устойчиво развитие и опазване на околната среда", "Изграждане на капацитет на НПО".


Информационни дни на Програмата за подкрепа на НПО в България
28/01/2014
Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България – Институт "Отворено общество" – София, в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" – започва серия от специални информационни дни, в рамките на които ще бъдат подробно разяснявани целите и задачите на Програмата, както и процедурите за кандидатстване и оценка на проектните предложения по Втория конкурс в рамките на Програмата.


Асоциацията за бежанци и мигранти представя проект, подпомогнат от Програмата за подкрепа на НПО
17/10/2013
На 24 октомври, четвъртък, Асоциацията за бежанци и мигранти ще представи проекта „Наблюдение в съдилищата по административни и наказателни дела на търсещи закрила и бежанци в България“, който се осъществява благодарение на Програмата за подкрепа на НПО. Проектът ще идентифицира слабостите и добрите практики на етапа след вземане на решение на административния орган - Държавната агенция за бежанците към МС, когато решението е за отказ на бежански и/или хуманитарен статут.


Информационни дни на Програмата за подкрепа на НПО в България
01/02/2013
Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България – Институт „Отворено общество“ – София, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ – започва серия от специални информационни дни, в рамките на които ще бъдат подробно разяснявани целите и задачите на Програмата и процедурите за кандидатстване и оценка на проектните предложения по първия конкурс в рамките на Програмата.

|<<  | Стр 1 от 2 |  >  >>|

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC