EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Програмна дейност
Обобщени данни от анкетно проучване сред бенефициенти на Програмата за подкрепа на НПО в България
07/03/2017
Над 98 % от организациите – бенефициенти на Програмата за подкрепа на НПО в България оценяват като „ползотворно“ и „подкрепящо“ сътрудничеството си с Оператора на Програмата; 97 на сто изразяват удовлетворение от работата в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП). Същият процент от организации са съгласни с твърдението, че правилата за изпълнение и отчитане на проекти по Програмата за подкрепа на НПО са били ясни и разбираеми, а други 94% са напълно съгласни и по-скоро съгласни, че правилата за изпълнение и отчитане на проектите са били лесни за изпълнение и прилагане.

Това са част от обобщените данни от анкетно проучване, проведено от Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България сред бенефициенти на Програмата в периода май-юни 2016 г. Анкетата беше анонимна и се проведе в периода след приключването на проектите по Програмата (30 април 2016 г.).


Кратки разкази за добри дела
28/02/2017
Програмата за подкрепа на НПО в България представи "Кратки разкази за добри дела". Сбърникът съдържа вдъхновяващи примери на успешно реализирани в рамките на Програмата проекти. "Представяме ви добри практики в кратки разкази за добри дела, приемайки, че общото между повечето познати определения за добра практика е наличието на стратегии, подходи и/или дейности, за които в резултат на анализ и оценка е установено, че са ефективни, ефикасни, устойчиви и/или по някакъв начин приложими и занапред в други сфери и че с висока степен на достоверност са довели до постигането на желан резултат, както и че вдъхновяващите истории за вложени усилия и постигнати резултати от хора, обединени от дадена кауза и изпълнили добросъвестно ангажиментите си към финансиращата организация, в повечето случаи тежат достатъчно сами по себе си", пише в предговора към изданието програмният мениджър Елица Маркова.


Заключителна конференция на Програмата за подкрепа на НПО в Бтлгария по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.
28/02/2017
По време на изминалия програмен период в рамките на Програмата за подкрепа на НПО бяха подкрепени 454 инициативи, в които се включиха 618 организации, работили в партньорство, включително държавни институции и общини, училища, университети и бизнес организации.


Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2016 година
27/02/2017
Резултати от национално представително изследване на общественото мнение (резюме)

Мнозинството български граждани са убедени, че техните основни политически и граждански права са защитени и те могат свободно да ги упражняват в рамките на съществуващото демократично устройство на страната, но са неудовлетворени от начина, по който функционират демократичните институции и по който се пишат и прилагат законите. Огромни групи от населението остават изолирани от обществения живот, не участват в процесите за взимане на решения и не се чувстват представени в органите на местната и централната власт, което може да доведе до ерозия на доверието в демокрацията като най-добра форма на държавно управления в България.

Това показват резултатите от национално-представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт „Отворено общество“ - София през 2016 година. Изследването, което се провежда за втора поредна година, разглежда обществените нагласи спрямо основните конституционни ценности – демокрация, върховенство на правото и защита на основните права на човека, които са в същото време и основни ценности на държавите членки на ЕС и се стреми да открои специфичните предизвикателства пред демократичното развитие на страната.


Пета годишна среща на Програмата за подкрепа на НПО в България
27/02/2017
Как най-добре да бъдат споделени и разпространени резултатите от програмите за подкрепа на неправителствените организации по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство? Това беше основната тема на Петата годишна среща, която Програмата за подкрепа на НПО в България организира днес в София.

|<<  | Стр 1 от 6 |  >  >>|

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC