EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Новини
Публично представяне на Фонд Активни граждани България
14/05/2018
Институт Отворено общество - София, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ организират публично представяне на Фонд Активни граждани в България. Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) е част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.


Активните неправителствени организации в България през 2017 г. – доклад на Институт „Отворено общество“ – София
17/05/2017
Типичната активна неправителствена организация в България е малка, установена в столицата или друг областен град, има ограничен финансов ресурс, зависи от наличието на проектно финансиране, разполага с малоброен, но високо квалифициран екип, който често работи на доброволни начала и който е готов да отстоява демократичните права и свободи на гражданите. Това са част от наблюденията, отразени в доклад „Активните неправителствени организации в България през 2017 г.“, изготвен от Институт "Отворено общество" – София.


Кратки разкази за добри дела
28/02/2017
Програмата за подкрепа на НПО в България представи "Кратки разкази за добри дела". Сбърникът съдържа вдъхновяващи примери на успешно реализирани в рамките на Програмата проекти. "Представяме ви добри практики в кратки разкази за добри дела, приемайки, че общото между повечето познати определения за добра практика е наличието на стратегии, подходи и/или дейности, за които в резултат на анализ и оценка е установено, че са ефективни, ефикасни, устойчиви и/или по някакъв начин приложими и занапред в други сфери и че с висока степен на достоверност са довели до постигането на желан резултат, както и че вдъхновяващите истории за вложени усилия и постигнати резултати от хора, обединени от дадена кауза и изпълнили добросъвестно ангажиментите си към финансиращата организация, в повечето случаи тежат достатъчно сами по себе си", пише в предговора към изданието програмният мениджър Елица Маркова.


Вицепремиерът Крумова: Силният граждански сектор прави обществото по-добро
28/02/2017
„Вярвам, че силният граждански сектор е този, който предлага решения и начини за промяна, за да стане обществото по-добро“. Това заяви служебният заместник министър-председател по европейските фондове Малина Крумова пред участниците в заключителната конференция на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Вицепремиерът каза, че гражданското общество има отговорността да бъде коректив на всяка власт. Тя подчерта още, че Програмата за подкрепа на НПО в България е изпълнила основните си цели: да спомогне за намаляването на социално-икономическите различия и за развитието на двустранните отношения със страните-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).


Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2016 година
27/02/2017
Резултати от национално представително изследване на общественото мнение (резюме)

Мнозинството български граждани са убедени, че техните основни политически и граждански права са защитени и те могат свободно да ги упражняват в рамките на съществуващото демократично устройство на страната, но са неудовлетворени от начина, по който функционират демократичните институции и по който се пишат и прилагат законите. Огромни групи от населението остават изолирани от обществения живот, не участват в процесите за взимане на решения и не се чувстват представени в органите на местната и централната власт, което може да доведе до ерозия на доверието в демокрацията като най-добра форма на държавно управления в България.

Това показват резултатите от национално-представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт „Отворено общество“ - София през 2016 година. Изследването, което се провежда за втора поредна година, разглежда обществените нагласи спрямо основните конституционни ценности – демокрация, върховенство на правото и защита на основните права на човека, които са в същото време и основни ценности на държавите членки на ЕС и се стреми да открои специфичните предизвикателства пред демократичното развитие на страната.

|<<  | Стр 1 от 21 |  >  >>|

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC